Категоризација смештаја

Idi na sadržaj
Изјава бр. 1 за физичко лице ЗУП

Изјава бр. 2 за угоститеље ЗУП


Изјава о минимално техничким условима - Апартман


Изјава о минимално техничким условима - Соба


Изјава о минимално техничким условима - Кућа


Изјава о минимално техничким условима - Сеоско туристичко домаћинство


Изјава о стандардима категоризације - Апартмана


Изјава о стандардима категоризације - Соба


Изјава о испуњености стандардима категоризације - Кућа


Изјава о испуњености стандардима категоризације - Сеоско туристичко домаћинство


Санитарна изјава СТД2


Образац захтева за физичка лица


Образац захтева за угоститеље


Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима - Сеоске куће


Правилник о условима и начину обављања туристичких делатности


Ознаке и симболи


Copyright © 2017. Туристичка Организација Параћин. Сва права задржана. Забрањено неовлашћено коришћење.


ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПАРАЋИН
ул. Краља Петра I 13, 35250 Параћин


Tел:   +381 35 565814
Факс: +381 35 571792

И-маил: toparacin@gmail.com

Радно време: 7:30 до 15:30


Nazad na sadržaj